Giải câu 1 bài chu vi hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải bài chu vi hình vuông

Bài làm:

Giải bài chu vi hình vuông

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021