Giải câu 4 bài Luyện tập sgk toán 3 trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 sgk toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ):

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 62

Bài làm:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 62

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021