Giải câu 3 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 5 - sgk Toán học lớp 3

Đặt tính rồi tính:

235 + 417 333 + 47

256 + 70 60 + 360

Bài làm:

Để tính các phép toán trên, các con cần phải biết cách đặt phép toán đúng, có như vậy, kết quả mới chính xác được.

Khi đặt phép tính, các con cần phải các chữ số dóng cột với nhau, hàng đơn với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục và hàng trăm với hàng trăm.

Với cách làm như vậy chúng ta sẽ có các phép tính như sau:

Giải câu 3 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021