Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 3 trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 sgk toán lớp 3

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

Bài làm:

Bài giải:

Số con bò gấp số lần con trâu là:

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số : 5 lần

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021