Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 67

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Trong bài luyện tập này, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại những dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo khối lượng gam mà ở bài trước chúng ta đã được học. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 sgk toán lớp 3

Điền dấu < => vào chỗ trống:

744g….474g 305g…350g

400g+8g…480g 450g…500g–40g

1kg…900g+5g 760g+240g…1kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 67 sgk toán lớp 3

Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 67 sgk toán lớp 3

Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 67 sgk toán lớp 3

Thực hành: Dùng cân để đo một vài đồ dùng học tập của em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021