Giải câu 2 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Bài làm:

Hai cuộn vải dài số mét là:

35 x 2 = 70 ( mét)

Đáp số : 70 mét

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021