Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  • 1 Đánh giá

Chắc các con vẫn còn nhớ, ở bài trước chúng ta đã từng học bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Và hôm nay, trái ngược với bài học trước, chúng ta sẽ học bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Để các con hiểu bài, chúng ta cùng đến với bài học dưới đây.

A. Lý thuyết

1. Ví dụ:

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

6 : 2 = 3 ( lần )

Độ dài đoạn thắng CD gấp 3 lần đoạn thẳng AB

Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD.

2. Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài giải:

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy tuổi con bằng tuổi mẹ.

Đáp số:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 61 sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 sgk toán lớp 3

Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 61 sgk toán lớp 3

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy ô vuông màu trắng?

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan