Giải bài phép trừ các số trong phạm vi 10 000 toán 3 trang 104

  • 1 Đánh giá

Ở các bài trước, các con đã được làm quen với các phép tính cộng các số trong phạm vi 10 000 và hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng phép trừ. Liệu thực hiện phép tình trừ có khó hay không? Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Ví dụ mẫu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 5482 - 1956

8695 - 2772

b) 9996 - 6669

2340 - 512

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan