Giải câu 2 bài phép trừ các số trong phạm vi 10 000 toán 3 trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 5482 - 1956

8695 - 2772

b) 9996 - 6669

2340 - 512

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021