Giải câu 2 bài luyện tập trang 116 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 116 - sgk toán lớp 3

An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài giải:

Số tiền mua bút mà An phải trả là:

2500 x 3 = 7500 (đồng)

Vậy số tiền cô bán hàng trả lại cho An là:

8000 - 7500 = 500 (đồng)

Đáp số: 500 đồng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021