Giải bài luyện tập sgk Toán 3 trang 99

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, bài luyện tập của chúng ta chủ yếu là các tìm điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng. Chúng ta có thể tìm bằng cách sử dụng thước đo hoặc gấp giấy. Vậy cụ thể như thế nào chúng ta cùng đến với hai bài luyện tập ngay sau đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 sgk toán lớp 3

Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo mẫu):

a) Mẫu: Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 99

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 99

Nhận xét: Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng AB. Viết là:

AM = AB

b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 99

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 99 sgk toán lớp 3

Thực hành: Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD ( theo hình vẽ) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng CD.

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 99

(Gấp tờ giấy để đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021