Giải câu 2 bài diện tích hình chữ nhật trang 152 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 152 - sgk toán lớp 3

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

14 x 5 = 60 ()

Đáp số: 60

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021