Giải toán 3 bài: Tiền Việt Nam trang 157 sgk

  • 1 Đánh giá

Tiền Việt Nam có nhiều mệnh giá khác nhau. Ở bài trước, các con đã được làm quen với một số mệnh giá thấp. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số mệnh giá lớn hơn đang lưu hành ở nước ta. Đó là những mệnh giá nào? Chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Lý thuyết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 158 - sgk toán lớp 3

Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 158 - sgk toán lớp 3

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 158 - sgk toán lớp 3

Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

Số cuốn vở1 cuốn2 cuốn3 cuốn4 cuốn
Thành tiền1200 đồng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 158 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021