Giải câu 2 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 - sgk Toán lớp 3

a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết qủa đo vào bảng sau:

Giải câu 2 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Bài làm:

a) Các con tự đo chiều cao của các bạn rồi điền vào bảng thích hợp.

Ví dụ:

Giải câu 2 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

b) Trong kết quả đo ở bảng trên, rút ra nhận xét:

Bạn Hạnh là người có chiều cao thấp nhất với 1m 27cm

Bạn Hương là người có chiều cao cao nhất với 1m 33cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021