Giải câu 2 bài luyện tập trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài luyện tập trang 26

Bài làm:

Vân tặng bạn số bông hoa là:

30 : 6 = 5 ( bông hoa)

Đáp số: 5 bông hoa

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021