Giải câu 3 bài diện tích của một hình trang 150 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 150 - sgk toán lớp 3

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B?

Bài làm:

Hình A có 9 ô vuông

Hình B có 9 ô vuông

=> Diện tích hình A bằng diện tích hình B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021