Giải câu 2 bài làm quen với biểu thức

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 78 sgk toán lớp 3

Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

Giải bài làm quen với biểu thức

Bài làm:

Giải bài làm quen với biểu thức

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021