Giải toán 3 bài: Diện tích của một hình trang 150 sgk

  • 1 Đánh giá

Mời các bạn cùng đến với bài:"Diện tích của một hình". Thông qua bài học này, các bạn sẽ nắm được cách tính diện tích của một hình nhanh nhất, cách để nhận biết được hình nào có diện tích lớn hơn. Và để các bạn nắm bài nhanh hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể, chi tiết từng bài để các bạn tiện tham khảo.

A. Lý thuyết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 150 - sgk toán lớp 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 150 - sgk toán lớp 3

Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 150 - sgk toán lớp 3

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan