Giải câu 2 bài diện tích của một hình trang 150 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 150 - sgk toán lớp 3

Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q?

Bài làm:

a) Hình P gồm CÓ 11 ô vuông. Hình Q gồm có 10 ô vuông?

b) Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021