Giải câu 2 bài chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp) trang 118 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 - sgk toán lớp 3

Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 4 lốp: 1 ô tô
  • 1250 lốp: ? ô tô

Bài giải:

Với 1250 lốp xe thì có thể lắp được số chiếc ô tô là:

1250 : 4 = 312 (ô tô) dư 2 lốp

Đáp số: 312 ô tô dư 2 lốp

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021