Giải câu 1 bài gấp một số lên nhiều lần

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 33 - sgk Toán lớp 3

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 1 bài gấp một số lên nhiều lần

Bài giải:

Năm nay, số tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 ( tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021