Giải câu 3 bài chi vi hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 88 sgk Toán lớp 3

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi ba viên gạch như thế.

Giải bài chu vi hình vuông

Bài làm:

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 20 ) x 2 = 160 (cm).

Đáp số: 160 cm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021