Giải câu 3 bài luyện tập toán 3 trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 103 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

2541 + 4238

5348 + 936

4827 + 2634

805 + 6475

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021