Giải câu 3 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 3

Viết theo mẫu:

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài làm:

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021