Giải câu 3 bài diện tích hình chữ nhật trang 152 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 152 - sgk toán lớp 3

Tính diện tích hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3 cm

b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9 cm

Bài làm:

Bài giải:

a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 ()

Đáp số: 15

b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm

Đổi 2dm = 20 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180

Đáp số: 180

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021