Giải câu 2 bài phép trừ các số trong phạm vi 100 000 trang 157 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 157- sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 63780 - 18546

b) 91462 - 53406

c) 49283 - 5765

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021