Giải câu 1 bài diện tích hình chữ nhật trang 152 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 152 - sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Chiều dài5cm10cm32cm
Chiều rộng3cm
Diện tích hình chữ nhật5 x 3 = 15
Chu vi hình chữ nhật(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Bài làm:

Chiều dài5cm10cm32cm
Chiều rộng3cm4cm8cm
Diện tích hình chữ nhật5 x 3 = 15 ()10 x 4 = 40 ()32 x 8 = 256 ()
Chu vi hình chữ nhật(5 + 3) x 2 = 16 (cm)(10 + 4) x 2 = 28 (cm)(32 + 8 ) x 2 = 80 (cm)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021