Giải câu 3 bài luyện tập trang 114 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Bài giải:

Cả hai thùng có tất cả số lít dầu là:

1025 x 2 = 2050 (lít dầu)

Số dầu còn lại sau khi lấy ra là:

2050 - 1350 = 700 ( lít dầu)

Đáp số: 700 lít dầu

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021