Giải câu 3 bài nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp) trang 115 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 115 - sgk toán lớp 3

Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi ba xe như thế chở bao nhiêu kilogam gạo ?

Bài làm:

Tóm tắt:

  • 1 xe: 1425 kg gạo
  • 3 xe: ? kg gạo

Bài giải:

Bốn xe chở được số gạo là:

1425 x 4 = 3275 (kg gạo)

Đáp số: 3275 kg gạo

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021