Giải bài xem đồng hồ

  • 1 Đánh giá

Đồng hồ là một trong những vật dụng cần thiết cho con người. Nhờ có đồng hồ mà con người có thể biết được thời gian, chủ động với công việc hằng ngày. Vì vậy, chúng ta cần phải biết xem đồng hồ. Vậy xem như thế nào, các con đừng bỏ lỡ bài học ngày hôm nay nhé.

A. Lý thuyết

  • Kim ngắn: chỉ giờ
  • Kim dài: chỉ phút.
  • Một giờ bằng 60 phút
  • Một ngày gồm 24 giờ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 13 - sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải câu 1 xem đồng hồ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 13 - sgk Toán lớp 3

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút

b) 6 giờ rưỡi

c) 11 giờ 50 phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 13 sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải câu 3 bài xem đồng hồ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 13 - sgk Toán lớp 3

Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Giải câu 4 bài xem đồng hồ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan