Giải câu 2 bài xem đồng hồ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 13 - sgk Toán lớp 3

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút

b) 6 giờ rưỡi

c) 11 giờ 50 phút.

Bài làm:

a) 7 giờ 5 phút tức là kim ngắn chỉ vào số 7, kim dài chỉ vào số 5

b) 6 giờ rưỡi tức là kim ngắn chỉ vào giữa số 6 và 7, kim dài chỉ vào số 6

c) 11 giờ 50 phút tức là kim ngắn chỉ vào gần số 12, kim dài vào số 10.

Giải câu 2 bài xem đồng hồ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021