Giải câu 4 bài phép cộng các số trong phạm vi 100 000 trang 155 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D?

Bài làm:

Bài giải:

Đổi 3km = 3000m

Đoạn đường AC dài số m là:

2350 - 350 = 2000 (m)

Vậy đoạn đường AD dài số m là:

2000 + 3000 = 5000 (m)

Đáp số: 5000 m

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021