Giải câu 2 bài luyện tập trang 167 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 167 - sgk toán lớp 3

Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 45 học sinh: 9 hàng
  • 60 học sinh: ? hàng

Bài giải:

Một hàng có số học sinh là:

45 : 9 = 5 (học sinh)

Vậy 60 học sinh xếp được số hàng là:

60 : 5 = 12 (hàng)

Đáp số: 12 hàng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021