Giải bài bảng nhân 7

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ học một bảng nhân cao hơn đó chính là bảng nhân 7. Để các con tiếp thu và nhanh chóng, chúng ta sẽ tiến hành làm các ví dụ mẫu, sau đó các thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài bảng nhân 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

7 x 3 = 7 x 4 =

7 x 5 = 7 x 2 =

7 x 7 = 7 x 10 =

7 x 8 = 7 x 9 =

7 x 6 = 7 x 1 =

0 x 7 = 7 x 0 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Giải câu 3 bài bảng nhân 7

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021