Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 166 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Hình chữ nhật có:

Chiều dài : 12m

Chiều rộng : chiều dài

Tính diện tích?

Bài giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12 :3 = 4 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 ()

Đáp số: 48

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021