Giải câu 1 bài ôn tập về giải toán trang 176 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Hai năm trước đây, số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay?

Bài làm:

Bài giải:

Năm ngoái và năm nay, số dân của xã tăng lên số người là:

87 + 75 = 162 (người)

Vậy số dân của xã năm nay là:

5236 + 162 = 5398 (người)

Đáp số: 5398 người

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021