Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 3 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 60 sgk toán lớp 3

Tìm số ô vuông của mỗi hình:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 60

Bài làm:

Hình a) đã cho có 16 ô vuông

Vậy số ô vuông ở hình a) là:

16 : 8 = 2 (ô vuông)

Hình b) đã cho có 24 ô vuông

Vậy số ô vuông ở hình b) là:

24 : 8 = 3 (ô vuông)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021