Giải câu 3 bài luyện tập trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Bài làm:

Số nhóm cô giáo đã chia:

35 : 7 = 5 ( nhóm)

Đáp số: 5 nhóm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021