Giải câu 2 bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

648 : 6 845 : 7

630 : 9 842 : 4

Bài làm:

Giải bài luyện tập chung - sgk toán 3 trang 77

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021