Giải câu 3 bài luyện tập trang 156 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 156 - sgk toán lớp 3

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài làm:

Nêu bài toán: Con cân nặng 17kg, mẹ cân nặng gấp 3 lần cân nặng của con. Hỏi cả hai mẹ con cân nặng bao nhiêu kilogam ?

Bài giải:

Mẹ cân nặng số kg là:

17 x 3 = 51 (kg)

Cả hai mẹ con nặng số kg là:

17 + 51 = 68 (kg)

Đáp số: 68 kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021