Giải câu 5 luyện tập trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Khối 3: 165 học sinh

Nữ: 84 học sinh

Nam: ... học sinh

Bài giải:

Khối ba có số học sinh là:

165 - 84 = 81 ( học sinh)

Đáp án: 81 học sinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021