Giải câu 3 bài luyện tập trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Giải câu 3 bài luyện tập trang 52

Bài làm:

Nêu bài toán:

Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, có số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu ?

Bài giải:

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

14 + 22 = 36 (bạn).

Đáp số: 36 bạn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021