Giải câu 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

Giải câu 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

Bài làm:

Giải câu 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021