Giải bài luyện tập trang 36

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức cho các con về nhân và chia. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con giải thêm các dạng bài tập như vậy. Bây giờ, chúng ta cùng đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 7 x 8 = 7 x 9 =

56 : 7 = 63 : 7 =

7 x 6 = 7 x 7 =

42 : 7 = 49 : 7 =

b) 70 : 7 = 28 : 7 =

63 : 7 = 42 : 6 =

14 : 7 = 42 : 7 =

30 : 6 = 18 : 2 =

35 : 5 = 27 : 3 =

35 : 7 = 56 : 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 36

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 4 bài luyện tập trang 36

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan