Giải bài luyện tập trang 4

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là bài luyện tập để các con củng cố lại tất cả các dạng toán mà mình đã từng học. Ví dụ như phép cộng phép, trừ các số có ba chữ số. Bây giờ, chúng ta cùng bắt tay để giải bài tập nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 4 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

324 + 405 ; 761 + 128 ; 25 + 721;

645 + 302; 666 – 333 ; 485 – 72

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 4 - sgk Toán học 3

Tìm x:

a) x – 125 = 334

b) x + 125 = 266.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 4 - sgk Toán học 3

Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 4 - sgk Toán học 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)


Giải câu 4 luyện tập trang 4

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan