Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 165 sgk

  • 1 Đánh giá

Như vậy là các con đã học xong bài phép nhân và phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại cách giải hai dạng bài tập này. Thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải chi tiết từng bài, các con có thể tham khảo ngay dưới đây để làm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 165 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 10715 x 6 b) 21542 x 3

30755 : 5 48729 : 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này được đem chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan