Giải toán 3 bài: Làm quen với chữ chữ số la mã trang 121 sgk

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thi thoảng bắt gặp những chữ số la mã. Vậy cụ thể các số la mã được kí hiệu và tính như thế nào? Chúng ta cùng đến với bài " Làm quen với chữ số la mã" ngay sau đây.

A. Ví dụ

1. Các chữ số ở mặt đồng hồ được ghi bằng một số chữ số La Mã thường dùng sau:

2. Với các chữ số La Mã trên, ta có một vài số như sau:

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXXXXI
1234567891011122021

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX, XI, XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI

  • Theo thứ tự từ bé đến lớn
  • Theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Viết các chữ số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan