Giải câu 4 bài làm quen với chữ số La Mã trang 121 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Viết các chữ số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã?

Bài làm:

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
123456789101112

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021