Giải câu 3 bài ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 trang 171 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (giải bằng hai cách khác nhau)

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Sau khi lấy lần một trong kho còn lại số bóng đèn là:

8000 - 3800 = 4200 (bóng)

Sau khi lấy lần hai trong kho còn số bóng đèn là:

4200 - 2600 = 1600 (bóng)

Đáp số: 1600 bóng

Cách 2:

Số bóng đèn được chuyển đi trong kho sau hai lần là:

3800 + 2600 = 6400 (bóng)

Số bóng đèn còn lại trong kho là:

8000 - 6400 = 1600 (bóng)

Đáp án: 1600 bóng

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021