Giải câu 5 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết các dãy số: 537; 162; 830; 341; 735; 425.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài làm:

Để giải bài toán, các con cần phải sử dụng phép so sánh trước. Các con xem xem số nào lớn hơn, số nào bé hơn đế hoàn thành hai dãy số từ lớn đến bé và từ bé đến lớn nhé.

Vậy ta có kết quả như sau:

a. Dãy số thứ tự từ bé đến lớn là:

162; 241; 425; 519; 537; 830

b. Dãy số thứ tự từ lớn đến bé là:

830; 537; 519; 425; 241; 162.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021